Fortune Pillow

25,000 

(Tiếng Việt) Bánh được tạo hình, trang trí như câu đối Tết bên ngoài, thêm nhân bí đỏ bên trong thay lời chúc Phúc vẹn tròn cả năm.

Categories: ,