BreadTalk

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
  • Mục Đích Và Phạm Vi Thu Nhập

Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, email. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đặt mua hàng trên trang web và nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng vui lòng thông báo kịp thời cho BreadTalk về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

  • Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Breadtalk sử dụng thông tin thành viên cung cấp đê :

_ Liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng và giao hàng khi có yêu cầu

_ Giới thiệu và cung cấp thông tin về sản phẩm nếu có yêu cầu từ khách hàng

_ Gửi email thông báo, tiếp thị, các chương trình khuyến mãi đến các thành viên

_ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:

_ Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại).

_ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng.

  • Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BreadTalkvietnam.com.

  • Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

_ Công Ty Cổ Phần Bình Minh Toàn Cầu

_ Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bookingcare.vn cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

_ Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

  • Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Nhập Và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Công Ty Cổ Phần Bình Minh Toàn Cầu

Địa chỉ : 593 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

  • Phương Tiện Và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách yêu cầu BreadTalk thực hiện việc này.

  • Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

_ Chúng tôi vô cùng coi trọng việc bảo mật thông tin của quý khách, vì vậy chúng tôi xin cam kết sẽ không tự ý sử dụng thông tin khách hàng mà không có sự cho phép, cam kết không buôn bán, trao đổi cho bên thứ ba (ngoại trừ trường hợp phải cung cấp tên, địa chỉ khách cho bên giao hàng).

_ Thông tin cá nhân của khách hàng trên BreadTalk.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BreadTalk.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

_ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, BreadTalk.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

There are many places whether you could purchase essays online if you’re a student seeking help to pass an assignment or course. A lot of students have their own reasons for seeking help with the homework assignments. There are many different reasons why students might seek help with homework. These include time or the financial burden. There are numerous ways professional college essay writers you can have your essay done, by either an expert or friend. These tips will make your life easier no matter what the circumstances.

contact me on zalo