BreadTalk

Điều khoản chung

Điều khoản chung

Trang này cho bạn biết các điều khoản và điều kiện để chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web Trực tuyến của chúng tôi: www.breadtalkvietnam.com cho bạn.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt bất kỳ sản phẩm nào từ trang của chúng tôi. Bạn nên hiểu rằng bằng cách yêu cầu bất kỳ Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

  • QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH TOÀN CẦU

Công ty sẽ tiến hành thực hiện các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện công ty nêu ra. Trừ trường hợp, khách hàng không cung cấp đúng thông tin hoặc vi phạm pháp luật thì công ty có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Theo luật bản quyền và luật bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, công ty chúng tôi sẽ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website.

Công ty có quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của cửa hàng.

  • TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH TOÀN CẦU

Công ty cổ phần Bình Minh Toàn Cầu chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Công ty cổ phần Bình Minh Toàn Cầu sẽ hợp tác với các đối tác trong việc tiến hành, thực thi xây dựng hệ thống các dịch vụ để phục vụ cho khách hàng.

Công ty cổ phần Bình Minh Toàn Cầu chịu trách nhiệm xây dựng, phổ cập kiến thức và mọi thông tin liên quan đến hoạt động của công ty cho các phòng ban.

Công ty cổ phần Bình Minh Toàn Cầu sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu những sự cố ngoài ý muốn xảy ra và nằm ngoài khả năng kiểm soát gây thiệt hại tới khách hàng thì Công ty cổ phần Bình Minh Toàn Cầu không phải chịu trách nhiệm liên đới.

contact me on zalo