BreadTalk

Beloved Customer

Beloved Customer

Cám ơn BreadTalk đã cứu tuiiii. Đợt đó đặt bánh cho công ty mà chỗ đặt đầu tiên xảy ra lỗi, không giao bánh được, cuống cuồng đi kiếm chỗ khác. May có bên này chịu nhận, tui cũng lo quá trời, may người ta ráng tăng ca để xong đơn kịp giao cho tui. Từ đó, tui thành mối đặt bánh ở đây luôn, chỗ lớn người ta làm ăn uy tín, mọi người yên tâm.

Bài viết liên quan

    contact me on zalo